Công dân Việt Nam muốn đến Úc cần phải xin được visa. Student Agency sẽ giải thích cặn kẽ về về thủ tục, chi phí và thời gian xét duyệt hồ sơ xin visa cũng thay đổi theo.

Visa du lịch, thăm thân

Khi đang học hoặc làm việc tại Úc, gia đình bạn có thể muốn đến Úc thăm bạn. Khi đó họ cần một visa du lịch, thăm thân. Loại visa này cũng áp dụng nếu bạn tham gia các khóa học ít hơn 3 tháng.

Visa du học

  • Có 7 loại visa du học khác nhau, phụ thuộc vào khóa học mà bạn tham gia.
  • Có 3 mức độ xét duyệt visa du học. Từ mức độ 1 đến mức độ 3, thời gian xét duyệt tăng dần từ 14 ngày đến 3 tháng.
  • Thủ tục visa streamlined
  • Dành cho chương trình Cử nhân hoặc Thạc sĩ tập trung tại các trường đại học thuộc danh sách được xét visa dạng streamlined.
  • Hồ sơ không bị áp đặt mức độ xét duyệt, thủ tục và thời gian xét duyệt tương tự như mức độ 1.

Loại Visa Khóa học Mức độ xét duyệt Thời gian xét duyệt trung bình
570 Khóa tiếng anh 3 3 tháng
571 chương trình phổ thông 2 21 ngày
572 Chương trình nghề/cao đẳng 3 3 tháng
573 Chương trình Đại học và Thạc sĩ tập trung 2 21 ngày
574 Chương trình Thạc sĩ Nghiên cứu và Tiến sĩ 1 14 ngày
575 Khóa học không cấp chứng chỉ 3 3 tháng
576 Học bổng chính phủ hoặc lực lượng vũ trang 2 21 ngày

Visa làm việc

Có rất nhiều việc làm mở rộng cơ hội cho sinh viên quốc tế, vì vậy bạn có thể tìm được công việc yêu thích của mình tại Úc. Đó là lúc bạn cần một visa làm việc. Tham khảo thêm thông tin về các loại visa làm việc phổ biến nhất ở trang Hỗ trợ định cư.

Liên hệ với chúng tôi ngay hôm nay để biết thêm thông tin về các thủ tục Visa bạn đang cần!