Úc có 3 múi giờ riêng biệt, bởi diện tích đất liền rất rộng lớn !

map mui gio uc
map mui gio uc 2

Giờ tiêu chuẩn

Giờ mùa hè

Vùng Giờ Tiêu chuẩn Trung tâm Úc (ACST-Australian Central Standard Time) bao gồm các khu vực:

  • Bang Nam Úc
  • Khu vực phía Bắc

Cách tính giờ: ACST = giờ Việt Nam + 2,5 tiếng

Vùng giờ Tiêu chuẩn Tây Úc (AWST-Australian Western Standard Time) bao gồm:

  • Các bang thuộc Tây Úc

Cách tính giờ: AWST = giờ Việt Nam + 2 tiếng

Vùng Giờ Tiêu chuẩn Đông Úc (AEST – Australian Eastern Standard Time) bao gồm các khu vực sau:

Khu vực Đông Queensland:

  • Victoria
  • New South Wales
  • Tasmania
  • Khu vực thủ đô Úc

Cách tính giờ: AEST = giờ Việt Nam + 3 tiếng

Giờ mùa hè

Hầu hết các khu vực tại Úc điều chỉnh giờ vào mùa hè trừ Queensland, khu vực phía Bắc và Tây Úc.

Vào mùa hè, các bang New South Wales, Victoria, South Australia, Tasmania và Khu vực Thủ đô sẽ chỉnh đồng hồ nhanh hơn 1 tiếng. Giờ mùa hè sẽ bắt đầu từ 2 giờ sáng (giờ AEST) ngày chủ nhật đầu tiên của tháng 10 đến 3 giờ sáng (giờ AEST) ngày chủ nhật đầu tiên của tháng 4.

Đừng lo lắng nếu bạn ở trong khu vực điều chỉnh giờ mùa hè. Student Agency sẽ gửi một lời nhắc cho bạn về việc này !

Liên hệ với chúng tôi ngay hôm nay !