Định cư tại Úc đang là xu hướng ngày càng phát triển. Bởi chất lượng sống tuyệt vời và cơ hội nghề nghiệp công bằng cho tất cả mọi người miễn là có visa làm việc.

Bằng cách sử dụng hệ thống thang điểm, Chính phủ Úc đã vạch ra một lộ trình rõ ràng cho tất cả những ai muốn trở thành công dân thường trú. Vì vậy, rất nhiều sinh viên quốc tế có thể tận dụng điều này để lựa chọn ngành học phù hợp hơn với yêu cầu của thị trường lao động.

dnsw1340533-396
Tư vấn định cư Úc
dnsw1357048-396

Bạn có thể tìm thấy trong bảng dưới đây nhiều loại visa làm việc khác nhau dành cho sinh viên hoặc công dân quốc tế:

       Visa làm việc Mô tả
485 Skilled Graduate Temporary Visa Đây là loại visa phổ biết dành cho sinh viên sau khi tốt nghiệp. Với loại visa này bạn sẽ được ở lại Úc

18 tháng để tích lũy kinh nghiệm. Visa này chỉ áp dụng khi bạn hoàn thành ít nhất 2 năm học ở Úc.

402 Training and Research Visa Visa 402 dành cho các sinh viên mong muốn phát triển các kỹ năng làm việc. Các sinh viên này

phải được một nhà tuyển dụng bảo lãnh và có thể ở lại làm việc đến 2 năm tại Úc.

487 Regional Sponsored Visa Có được visa 487 là một bước trong lộ trình xin thường trú. Visa này cho phép bạn làm việc đến

4 năm ở một số khu vực được chỉ định ở Úc.

887 Skilled Regional Residence Visa Visa này cho phép bạn làm việc và cư trú vĩnh viễn tại Úc. Để xin được visa này, bạn cần ở Úc

ít nhất 2 năm, có một năm kinh nghiệm và thỏa mãn các điều kiện khác.

885 Skilled Independent Residence Visa Visa 885 cho phép bạn sống và làm việc vĩnh viễn tại Úc như một thường trú dân mà

không cần được bảo lãnh

886 Skilled Sponsor Resident Visa

Visa 886 cho phép một sinh viên nước ngoài được đăng ký thường trú và làm việc nếu được một nhà

tuyển dụng bảo lãnh.

189 Skilled Independent Visa

Visa này dành cho các công dân trình độ cao hoặc có tay nghề mà không được bảo lãnh bởi

nhà tuyển dụng hoặc thân nhân. Visa 189 khá phổ biến với các du học sinh Việt Nam, cho phép

bạn sống và làm việc vĩnh viễn tại Úc như một thường trú dân.

Tùy thuộc vào mục đích của bạn là làm việc một vài năm để tích lũy kinh nghiệm chuyên môn, hay muốn trở thành thường trú dân và định cư vĩnh viễn,  đối tác của chúng tôi là các cơ quan tư vấn định cư uy tín tại Úc sẽ hỗ trợ bạn trong bất cứ vấn đề nhập cư nào mà bạn quan tâm.

Để biết thêm thông tin về tình hình dân số tại Úc và nhu cầu của thị trường lao động, tham khảo tại đây.